Events of the year 1999


  • Feb Radrabhishekam
  • Mar ugadi puraskaram
  • Mar laksha k archana
  • Mar ugadi puraskaram
  • Mar srirama navami
  • Oct navagraha homam
  • Oct satyanarayana vratam
  • Nov picnic