25th Ugadi Puraskarams - List of Awardees at Delhi • P.M.S.Prasad
 • g. Ashok Kumar IAS
 • Amereswara Rao
 • Abhishake De Sarka
 • Chandrakanth R. Sanghavi
 • Krishna Mohan A
 • Md.Khadeer Babu
 • K.Narasimha Murthy
 • R.V.Devarajan
 • Sita Rama Rao Avvas
 • Satish Babu

25th Ugadi Puraskarams - List of Awardees at Hyderabad • G.Venkat
 • M.Veerabramaiah IAS
 • N.Srikanth, IAS
 • S.Radhakrishna
 • Dr.Cipai Subrahmanyam
 • Dr.D.Ramanaidu
 • Dr.A.Ramalingeswara Rao
 • Dr.C.M.Prasad
 • Ambica Krishna
 • J.Krishna Kishore, IRS
 • Bhaskara Reddy A
 • Dr.S. Vijay Kumar
 • Vizai Saradi
 • P.Vijay Babu
 • A.P.Choudary
 • V.Jagannathan
 • R.K.Mishra
 • M.Prabhakara Rao
 • Raji Reddy Myakala
 • Tanmayi Ambai
 • D.V.Rajasekhar
 • Dr.Chandrasekhar
 • S.Madhavi
 • Garikapati Kalidas
 • Dr.Kasu Prasad Reddy