Ugadi Puraskar Awards - 2012

List of Awardees at Delhi

P.M.S. Prasad
g. Ashok Kumar IAS
Amereswara Rao
Abhishake De Sarka
Chandrakanth R. Sanghavi
Krishna Mohan A
Md.Khadeer Babu
K.Narasimha Murthy
R.V.Devarajan
Sita Rama Rao Avvas
Satish Babu


List of Awardees at Hyderabad
G.Venkat
M.Veerabramaiah IAS
N.Srikanth, IAS
S.Radhakrishna
Dr.Cipai Subrahmanyam
Dr.D.Ramanaidu
Dr.A.Ramalingeswara Rao
Dr.C.M.Prasad
Ambica Krishna
J.Krishna Kishore, IRS
Bhaskara Reddy A
Dr.S. Vijay Kumar
Vizai Saradi
P.Vijay Babu
A.P.Choudary
V.Jagannathan
R.K.Mishra
M.Prabhakara Rao
Raji Reddy Myakala
Tanmayi Ambai
D.V.Rajasekhar
Dr.Chandrasekhar
S.Madhavi
Garikapati Kalidas
Dr.Kasu Prasad Reddy

Back