Ugadi Puraskar Awards Delhi - 2009

Sri Anand Kumar K
Mr.Murali Krishna
Sri Badrinath K
Sri Bhaskar Rao J
Sri Chandrakanth W
Sri Gard D.C
Sri Kailash K
Sri Kedia N.K
Sri Krishna Mohan
Sri Krishna Mohan A
Dr.Kumar Annavarapu
Sri Lalit Bhasin
CA.Muralidharan S
Sri Partha Sarathy N
Sri Prasad K.V>.
Sri Prasad B.S.L.V.
Sri Raja Gopalan
Sri Rao V.S.
Sri Ravi Kumar G
Sri Sharma, V.C
Sri Shravan Kumar
Sri Sreedhar STG
Sri Srinivasa Gargeya P
Prof.Venkatram Reddy Y

Hyderabad - Ugadi Puraskar Awards - 2009

H.E.B.L.Joshi
Sri Kapil Sibal
Sri Santosh Kumar Bagrodia
Sri K.Padmanabhaiah, IAS
Sri Abraham P. IAS
Sri R.P.Agarwal, IAS
Dr. J.S.Sarma, IAS
Sri P.V.Bhide, IAS
Sri P.K.Rastogi, IAS
Sri R.Chandra Sekhar, IAS
Sri V.S.Sampath, IAS
Sri APVN Sharma, IAS
Sri M.Narasimhappa, IAS
Dr.Pratap C.Reddy
Sri Rama Mohan Rao K, IAS
Ms. Aruna Sharma, IAS
Sri N.K.V.Roop Kumar
Sri M. Ravi Kant, IAS
Sri Vandemataram Srinivas
Sri Peter Hasan
Sri Jawahar Sircar, IAS
Sri Arja Srikant, IRTS
Dr. Mohan Kanda, IAS
Sri G.Madhusudhan Rao
Ms.Swetha

Back