Ugadi Puraskar 2002

Sh. Ashok Kundalia
Sh. Balakrishna Rao VV
Dr. Chaparala BC
Sh. Chetty V
Dr. Chitti R Moorthy
Dr. Hanumantha Rao P
Sh. Lakahan Tomar
Sh. Lakkaraju Sai
Sh Mohan reddy BV
Sh. Narsimoolooo Ramaiah OBE
Sh. Narsimlu SV
Sh. Prasad thotakura
Sh.Prasad Rao VDV
Sh. Pradad CR
Dr. Raghunath Kidami
Dr. Ramesh Babu rayapu
Sh Rao PV
Sh. Ravi Saran Sanghi
Sh.Ravindranath K
Prof. Siva Reddy Elluri
Sh. Vasiraju Prakasam
Dr. Vijaya Kumar M
Sh. M. Bayyanannachar
Sh. Satyam Appaiah
Master Y. Sandeep

Back