Ugadi Puraskar 2000

Dr. V.Pranava Murthy
Sh. T.S. Raghavan
Prof. K.Malayavasini
Sh. R.N.Sarma
Dr. Y. Saraswati RAo
Ms. J. Mangamma
Dr. A Ramakrishna Rao
Sh. M.S. Murthy, Chairman
Ms. Koka Vimala Kumari
Dr. K. Sivarama Krishna
Sh. S. Radhakrishna
Sh. TKA Nair
Sh. S. ganesh
Sh. Rajendra Singh
Sh. J.A. Choudary
National / International
Prof. Y.C. Simhadri
Sh. C.V. Padmanabhan IRS
Dr,. Vasa Prabhavati
Sh. C.Ramulu
Dr. K. Pavathi Kumar
Dr. K. Kurien
Sh. V. Srinivasan
Sh. G. Balakrishna Prasad
Sh. C.S.Rao
Sh. Sastry Tumuluri
Sh. Shatrughan Sinha
Sh. R. B Choudary
Sh B.Gopal
Sh. KS.Madhavan
Sh. Sai Kumar
Dr. KalpalathaG
Sh. Madhu S. Yashki
Dr. RAnga Reddy
Dr. R. Murali Krishna
Sh. S.S.Rao
Sh. Ravindra Sanna Reddy
Prof. Brij Kissuluse

Back